Author: admin

ý nghĩa của hoa cúc vạn thọ

Ý nghĩa của hoa cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là một trong những loại hoa cúc được ưa chuộng và trồng phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ dùng để thờ cúng, hoa cúc vạn thọ còn được dùng làm hoa …

Ý nghĩa của hoa Thủy tiên

Ý nghĩa hoa Thủy tiên – Hoa Thủy tiên có tên gọi tiếng Anh là Narcissus, là loài hoa có nguồn gốc từ châu Âu và được trồng khá phổ biến tại Việt Nam. Hoa thủy …