Tag: Hoa Ti-gôn

Ý nghĩa hoa Ti-gôn: Tình yêu tan vỡ

Ý nghĩa hoa Ti-gôn cũng xoay quanh tình yêu, tuy nhiên tình yêu của hoa Ti-gôn là thứ tình yêu tan vỡ, không trọn vẹn. Tuy vậy, loài hoa này vẫn được nhiều người yêu …