Tag: Hoa thược dược

Ý nghĩa hoa thược dược

Ý nghĩa của hoa thược dược phụ thuộc vào màu sắc của loài hoa này. Nhưng nhìn chung đều  có liên quan đến tình yêu và sự hạnh phúc. Hoa thược dược cùng họ với …