Category: Ý nghĩa hoa

Ý nghĩa của hoa bách hợp - Lily

Ý nghĩa của hoa bách hợp – Lily

Hoa bách hợp hay hoa Lily có tên gọi khoa học là Lilium longiflorum Thunb thuộc họ hành tỏi, có nguồn gốc từ các nước châu Âu. Hoa bách hợp được trồng lần đầu tiên ở …